Rodzaje licencji

Public Domain (PD)
Nieograniczony uzytkowność

Zdjęcia oznaczone jako publiczne nie są chronione prawami autorskimi tzn. mogą byc bezpłatnie uzywane w celach komeryjnych i prywatnych jak i rozpowszechniane i zmienane. Zrodlo nie jest wymagane.

Creative Commons (CC)
Przypis wymagany

Licencje Creative Commons pozawalają na bezpłatne uzywanie mediow bronionych prawami autorskimi, pod pewnymi warunkami. Jedno z wymygan to jednorazowe wymienienie autora. Dalsze informacje znajdziesz na stronie pod zdjeciem.

Against Payment
User fee required

Any form of usage requires a usage fee. This fee is an individual fee and is based on a number of criteria like place, time or effort of the exposure. If necessary, a property release is delivered for the particular work.

All Rights reserved
No use without permission

Photos marked as "All rights reserved" are available for viewing purposes only. Any commercial use, download, modification or sharing in a digital or printed form is excluded.

Przypis

Treści Creative-Common i podlegające opłacie zdjęcia wymagają podania REALPORTICO jako twórcy oraz linku do użytego zdjęcia na stronie REALPORTICO. Do użycia zdjęcia na stronach internetowych wymagane jest podanie źródła w impressum lub w bezpośrednim, widocznym miejscu w pobliżu zdjęcia. O pozycji źródła wszystkich pozostałych mediów decyduje użytkownik.

Przykład dla podania źródła:

©REALPORTICO - [Link do zdjecia ]